Vijeće roditelja

Program rada Vijeća
IX-X
 • Konstituisanje Vijeća roditelja, izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara
 • Poslovnik o radu Vijeće roditelja-upoznavanje članova sa istim
 • Razmatranje i usvajanje programa rada VR za tekuću školsku godinu
 • Informacija o početku školske godine, pripremljenost za novu školsku godinu
 • Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole za školsku 2018/2019. godinu
 • Informacija oko novčanih potraživanja od učenika (osiguranje, pretplata za časopise, organizovanje izleta, ekskurzija, škole u prirodi, užina)
 • Prevencija ovisnosti i maloljetničke delinkvencije – radionice za roditelje u organizaciji NVO
 • Aktivnosti oko organiziranja škole u prirodiXI-XII • Izvještaj o uspjehu u učenju - akcenat na nedovoljnim ocjenama i vladanju učenika na kraju prve klasifikacije
 • Informacija o programima i načinu realizacije vannastavnih aktivnosti, korištenju školskog prostora, dopunskoj, dodatnoj nastavi, radu školske biblioteke
 • Osvrt na obilježavanje značajnih datuma u školi
 • Analiza dosadašnjeg rada škole i tekuća problematikaII -III • Izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta
 • Izvještaj o realizaciji škole u prirodi
 • Aktuelni projekti u školi
 • Predstavljanje izvedbenog plana ekskurzije za učenike IX razreda
 • Izvještaj o radu škole u prvom polugodištu
 • Tekuća problematikaIV-V • Saradnja škole sa porodicom i društvenom sredinom
 • Izvještaj o uspjehu u učenju – akcenat na nedovoljnim ocjenama i vladanju učenika na kraju treće klasifikacije
 • Informacija o predstojećim takmičenjima u znanju, sportu i stvaralaštvu učenika
 • Organizacija „Dana otvorenih vrata škole“VI-VIII • Uspjeh čenika u učenju i vladanju na kraju drugog polugodišta
 • Informacija o polaganju eksterne mature
 • Izvještaj roditelja predstavnika u Školskom odboru o radu Školskog odbora
 • Prijedlog Programa Vijeća roditelja za narednu godinu
 • Analiza rada i izrada izvještaja o radu na kraju školske godine

Članovi Vijeća roditelja

I1 -

I2-

I3-

II1-

II2-

II1-

II2-

II1-

II2-

II1-

II2-

II1-

II2-

II1-

II2-

II1-

II2-

II1-

II2-

II1-

II2-