Vijeće roditelja

Program rada Vijeća
IX-X
 • Konstituisanje Vijeća roditelja, izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara

 • Poslovnik o radu Vijeće roditelja-upoznavanje članova sa istim

 • Razmatranje i usvajanje programa rada VR za tekuću školsku godinu

 • Informacija o početku školske godine, pripremljenost za novu školsku godinu

 • Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole za školsku 2018/2019. godinu

 • Informacija oko novčanih potraživanja od učenika (osiguranje, pretplata za časopise, organizovanje izleta, ekskurzija, škole u prirodi, užina)

 • Prevencija ovisnosti i maloljetničke delinkvencije – radionice za roditelje u organizaciji NVO

 • Aktivnosti oko organiziranja škole u prirodiXI-XII • Izvještaj o uspjehu u učenju - akcenat na nedovoljnim ocjenama i vladanju učenika na kraju prve klasifikacije

 • Informacija o programima i načinu realizacije vannastavnih aktivnosti, korištenju školskog prostora, dopunskoj, dodatnoj nastavi, radu školske biblioteke

 • Osvrt na obilježavanje značajnih datuma u školi

 • Analiza dosadašnjeg rada škole i tekuća problematikaII -III • Izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta

 • Izvještaj o realizaciji škole u prirodi

 • Aktuelni projekti u školi

 • Predstavljanje izvedbenog plana ekskurzije za učenike IX razreda

 • Izvještaj o radu škole u prvom polugodištu

 • Tekuća problematikaIV-V • Saradnja škole sa porodicom i društvenom sredinom

 • Izvještaj o uspjehu u učenju – akcenat na nedovoljnim ocjenama i vladanju učenika na kraju treće klasifikacije

 • Informacija o predstojećim takmičenjima u znanju, sportu i stvaralaštvu učenika

 • Organizacija „Dana otvorenih vrata škole“VI-VIII • Uspjeh čenika u učenju i vladanju na kraju drugog polugodišta

 • Informacija o polaganju eksterne mature

 • Izvještaj roditelja predstavnika u Školskom odboru o radu Školskog odbora

 • Prijedlog Programa Vijeća roditelja za narednu godinu

 • Analiza rada i izrada izvještaja o radu na kraju školske godine

Članovi Vijeća roditelja 2020/2021

I1 -Klačar Irma

I2- Hamzić Jasmina

II1-Pepeljak Aida

II2- Aišah Armela

II3-Spahić Ajla

III1-Muftić Mahir

III2-Redžić Elma

IV1- Sadiković Nafa

IV2-Čaušević Jasmin

V1- Balta Alen

V2- Klempić Safet

V3- Hromo Irma

VI1- Spahić Elma

VI2 - Kulovac Nihada

VII1- Džanković Almir

VII2-Klačar Nermin

VII3- Zeković Jasna

VIII1- Tvrtković Muhamed

VIII2- Muftić Emira

IX1- Bunjo Amela

IX2- Babić Mersa