Vijeće učenika

Program rada VijećaX


 • Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Vijeća učenika

 • Razmatranje i utvrđivanje Godišnjeg programa rada Vijeća

 • Odabir rukovodstva Vijeća

 • Informacija o Programu sekundarne prevencije nasilja

 • Informacija o realizaciji projekta u školiXI


 • Analiza discipline za protekli period i prijedlozi za njeno unapređenje

 • Upoznavanje sa terminima školskih takmičenja

 • Informacija o uspjehu u učenju i vladanju na kraju I klasifikacije

 • Aktuelne problematika vezana za rad škole

 • Informacija o terminima realizacije Školskih takmičenja


XII


 • Analiza discipline za protekli period i prijedlozi za njeno unapređenje

 • Dan dječije radosti

 • Radionica „Prevencija nasilja“

 • Aktuelna zbivanja u školi


II


 • Praćenje i razmatranje teškoća u izvođenju nastave i problema učenik-nastavnik

 • Informacija o realizaciji Škole u prirodi. Škole plivanja, ekskurzije i dr.

 • Informacija o eksternoj evaluaciji u III,VI i IX razredu

 • Razmatranje kalendara takmičenja za školsku 2019/2020.godinu


IV • Informacija o uspjehu poslije III klasifikacije

 • Informacija o rezultatima postignutim na takmičenjima

 • Aktuelna zbivanja u školi- pripreme za Dan školeV


 • Sumiranje rada Vijeća učenika za školsku 2019/2020.godinu