Naša škola u programu „Eko-škola“

U utorak, 28.01.2020. godine, u prostorijama naše škole održana je konstituirajuća sjednica na kojoj je osnovan Eko-odbor Osnovne škole „Izet Šabić“. Naime, naša škola je postala članica Eko-programa koji uključuje škole iz cijele BiH. Nastavnica Biologije, Cokoja Mirsada, prisutne je upoznala s programom “Eko-škole”, koji jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, a koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže nam da shvatimo važnost zaštite okoliša. Posebna pažnja posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša. Učesnici života u “Eko-školi” su učenici, nastavno osoblje, administrativno i tehničko osoblje škole, roditelji, javna i mjesna preduzeća, predstavnici lokalne uprave. Za predsjednika Eko-odbora jednoglasno je izabran direktor naše škole, gospodin Hasković Medžid, koji se zahvalio svim članovima na prisustvu i pristanku da budu dio ovog programa. Izrazio je nadu da će se svi sudionici programa aktivno uključiti u rad i na taj način dati svoj doprinos u izgradnji i zaštiti zdrave životne sredine.