ZAKONI, KOLEKTIVNI UGOVORI, UREDBE, ODLUKE I  PRAVLNICI MOO KS

Pravila ,propisi i odluke

Godišnji program rada škole 2023-2024 

Odluka o usvajanju godišnji program rada škole 2023-2024 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Izvedbeni plan i program za realizaciju izleta za škoslku 2022/2023 godinu 

Izvedbeni plan i program za realizaciju ekskurzije za škoslku 2022/2023 godinu

Rješenje o imenovanju komisije za zbrinavanje radnika 

Pravilnik o radu 2022

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika školskog odbora

Odluka o usvajanju pravilnika o radu 

Odluka o imenovanju direktora

Pravilnik o vođenju i evedniciji o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno obrazovne podrške

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU SKOLSKOG ODBORA

POSLOVNIK  O RADU SKOLSKOG ODBORA

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU STRUČNIH ORGANA

POSLOVNIK O RADU STRUČNIH ORGANA

Pravilnik o radu novembar 2020

Pravilnik o radu izmjene i dopune 

Pravilnik o radu 

Pravila škole 

29-19 PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O NEPRIHVATLJIVIM OBLICIMA PONAŠANJA I ZAŠTITI UČENIKA

29-19 PRAVILNIK O NAČINU I OBLIKU PROVOĐENJA ODGOJNO-OBRAZOVNE PODRŠKE I STRUČNOG TRETMANA

Pravilnik o polaganju eksterne mature 2018

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika 

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS

Pravilnik o polaganju eksterne mature sa izmjenama i dopunama i Pravilnik o upisu u srednje škole

Pravilnik o ocjenjivanju učenika NOVI SL KS 24-18

Pedagoski standardi i normativi OS 30-18

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 52/22

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 12/22OTVORI 22/22


Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 2/18OTVORI 32/18OTVORI 30/19Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 52/19Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo'  OTVORI 20/22OTVORI 24/22OTVORI 47/22Pravilnik o polaganju eksterne mature

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 25/18OTVORI 17/19OTVORI 24/19Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 46/18 (dio 1/2)OTVORI 46/18 (dio 2/2)OTVORI 3/20OTVORI 25/21


Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 15/22


Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 19/04


Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 53/18OTVORI 44/22

Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 9/22

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

'Službene novine Kantona Sarajevo'  OTVORI 38/22

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

'Službene novine Kantona Sarajevo'  OTVORI 38/22

Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 34/12

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 29/19

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 12/00OTVORI 10/01OTVORI 22/04


Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 2/18


Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave

'Službene novine Kantona Sarajevo'  OTVORI 2/20OTVORI 24/20Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 24/18OTVORI 13/20Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu

'Službene novine Kantona Sarajevo' OTVORI 30/18OTVORI 9/22OTVORI 20/22Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'