Pravila i propisi

Pravilnik o radu izmjene i dopune

Pravilnik o radu

Pravila škole

Godišnji program rada škole

29-19 PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O NEPRIHVATLJIVIM OBLICIMA PONAŠANJA I ZAŠTITI UČENIKA

29-19 PRAVILNIK O NAČINU I OBLIKU PROVOĐENJA ODGOJNO-OBRAZOVNE PODRŠKE I STRUČNOG TRETMANA

Pravilnik o polaganju eksterne mature 2018

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS

Pravilnik o polaganju eksterne mature sa izmjenama i dopunama i Pravilnik o upisu u srednje škole

Pravilnik o ocjenjivanju učenika NOVI SL KS 24-18

Pedagoski standardi i normativi OS 30-18