Dokumenti

Izvedbeni plan i program za realizaciju ekskurzije za školsku 2021-2022

Metodološko upustvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa Sarscov-2 i Aneks upustva

revizija od 28.2.2022

REVIDIRANI KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU COVID -19

Metodološko upustvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa Sarscov-2 i Aneks upustva

Etički kodeks škola u prirodi

Izvedbeni plan i program škole u prirodi

Etički kodeks škola plivanja

Izvedbeni plan i program škole plivanja

Etički kodeks škola skijanja

Izvedbeni plan i program škole skijanja

Priručnik za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno - obrazovnog rada u školskoj 2021/2022. godini

Protokol o saradnji i komunikaciji roditelja i škole

Preporuke javnog zdravstva za škole u kontekstu COVID 19 za školsku 2021/2022

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno obrazovne podrške

Pravilnik o vođenju i evedniciji o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Školski kalendar 2021/2022

Prilog školskom kalendaru 2021/2022

Plan pripravnosti u slučaju pojave COVID 19

Odluka operativni plan

Školski kalendar 2019/2020

Prilog školskom kalendaru

Etički kodeks - ekskurzija

Izvedbeni plan - Ekskurzija