Slobodne aktivnosti

Termini slobodnih aktivnosti u školskoj 2019/2020

SLOBODNE AKTIVNOSTI UČENIKA 2019.docx


LIKOVNA SEKCIJA I-IV

Hadžimejlić Remzija


RECITATORSKA SEKCIJA I-IV

Arnautović Zehra

MALI HOR

Hadžiabdić Edina


DRAMSKA SEKCIJA

Šarić Lejla i Veljan Elma


RITMIČKA SEKCIJA

Žero Amina i Hadžić Ilhana


RECITATORKSA SEKCIJA

Kuršumović Amela


LINGVISTIČKA SEKCIJA

Dević AišaLITERARNA SEKCIJA

Mehanović Elvis

HOR

Brkić Elvedin


LIKOVNA SEKCIJA

Merdan Salem


SAOBRAĆAJNA SEKCIJA

Handžić MinelaINFORMATIČKA SEKCIJA

Zimić Asmir


NUS

Bijelonja Rejhana


MAKETARSKO-MODELARSKA SEKCIJA

Šarić Munira


EKOLOŠKA SEKCIJA

Cokoja Mirsada


HISTORIJSKA SEKCIJA

Salihović AlmedinaKOŠARKAŠKA SEKCIJA

Tupković Suad