Kontakt

Adresa:

Donji Hotonj bb

📞 Telefon - 📠 Fax:

033 481-090

033 481-089

033 482-503

🌍 Web:

http://www.osizetsabic.edu.ba

📧 e-mail:

osizetsabic@bih.net.baRADNO VRIJEME

Direktor: od 07:30 do 16:00

Pedagog škole: od 07:30 do 15:00

Sekretar škole: od 07:30 do 16:00

Administrativni radnik: od 07:30 do 16:00

Lokacija škole