ONLINE SEDMICE U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINU

1.SEDMICA -02.10.-06.10.2023 GODINE

2.SEDMICA -27.11.-01.11.2023 GODINE

3.SEDMICA -08.04.-12.04.2024 GODINE

4.SEDMICA -29.04.-03.05.2024 GODINE


Upustvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na područiju Kantona Sarajevo u školskoj 2021/2022 godini

upustvo o organizaciji i realizaciji.pdf

Priručnik za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19 

prirucnik_mo_ks.pdf

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE 

Prosvjetno - pedagoški zavod uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade donijelo je Instrukciju o primjeni odredbi Pravilnika o ocjenjivanju učenika i načinu pravdanja časova u toku online nastave.

dopis primjena pravilnika.pdf
UPUTSTVO KONAČNO.pdf

SMJERNICE I POSTUPANJA  U TOKU  REALIZACIJE  ONLINE NASTAVE


REALIZACIJA ONLINE NASTAVE 


 Uloga učenika 

-            Učenik je dužan da u zakazano vrijeme, a u skladu sa rasporedom časova, pristupi online nastavi i blagovremeno izvršava zadate zadatke u dogovorenim terminima o kojima ga obavještava razrednik i nastavnik. 

-            Ukoliko učenik ne pristupi online nastavi u skladu sa rasporedom časova, smatra se da isti nije prisustvovao nastavi. 

-            Učenik je dužan donijeti opravdanje ukoliko nije prisustvovao online nastavi. 

-            U slučaju poteškoća prilikom pristupa platformi i online nastavi, učenik je dužan kontaktirati razrednika ili administratora. 

-            Učenik koji nema pristup internetu dužan je o tome obavijestiti razrednika. 

Uloga roditelja 

-            Roditelj je upoznat sa praksom online nastave i procedurom izvođenja iste. 

-            Roditelj pruža pomod i podršku učenicima prve trijade u osnovnim školama prilikom odvijanja online nastave. 

OBAVJEŠTENJE ONLINE NASTAVA

Poštovani roditelji i učenici,

dva dana realizacije online nastave je iza nas. Nadam se da ste uspješno započeli sa pridruživanjem na našu platformu za online nastavu i uspostavili komunikaciju sa nastavnicima. 

Mi smo jako zadovoljni rezultatima ova dva dana rada. Vrlo uspješno smo komunicirali sa učenicima u okviru virtuelnih učionica.

U okviru platforme Google for Education svi učenici i nastavnici su dobili školsku domensku e-mail adresu koja je bazirana na istom principu

Pored obavezne realizacije online nastave uvođenjem ovog sistema škola istinski želi da omogući našim učenicima da uče, stiču znanja iz novih tehnologija i promovišemo bolju komunikaciju. Molimo sve učenike i roditelje da svojim sugestijama pomognu u korištenju ovog sistema. Jako nam je važno da se pridržavate određenih pravila kako bi računi naših učenika bili sigurni. Školski email sistem se može koristiti za vašu komunikaciju u školi između učenika i nastavnika, istraživačke radove, radove u sekcijama, dogovore oko organizacije izleta, takmičenja, te svaki vid komunikacije koja se odnosi na rad u školi. 

Školski email se ne smije koristiti za slanje poruka koje nisu vezani za školski rad.

Još jednom da vas podsjetimo da bi ste se prijavili na školski email, otvorite web stranicu mail.google.com i unesite dodijeljeno korisničko ime (ime.prezime@osizetsabic.edu.ba)  i  lozinku.

Za sva pitanja i nedoumice oko prijave u sistem, ili ako se niste uspjeli prijaviti za rad u sistemu molim vas da se obratite:

nastavniku informatike Asmiru Zimiću na email asmir.zimic@osizetsabic.edu.ba ili

školskom administratoru na administrator@osizetsabic.edu.ba 

Upustvo za realizaciju online nastave