Kutak za učenike

UČIMO GRAMATIKU I PRAVOPIS KROZ ZABAVU

Učenici 5-1 razreda su odlučili da pravila iz oblasti gramatike i pravopisa predstave na zanimljiv način. U dogovoru sa nastavnicom BHS jezika i književnosti, Almom Feriz, izradili su, te izložili u školskim holu, dva panoa na kojima su upriličili zanimljive slike sa pravilima i napomenema iz gramatike i pravopisa.EDUKATIVNI PANOI

Učenici 6-3 razreda na časovima BHS jezika i književnosti, uz konsultacije sa nastavnicom Almom Feriz, izrađuju panoe iz oblasti nastavnog sadržaja kojeg realiziraju na redovnoj nastavi. Cilj izrade ovakvih panoa jeste kontinuirano usvajanje gradiva kroz igru, zabavu i kreativnost.KJU " PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE " - SAVJETI ZA UČENIKE


Kalendar aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola.


Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je donijelo odluku kojom je utvrđen Kalendar aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/17 i 30/19) i Zakonom o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17 i 30/19).

Prema kalendaru aktivnosti kraj redovne nastave za učenike 9. razreda osnovne škole je 4.6.2021. godine.

Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole počet će 11.6. i trajat će do 18.6.2021. godine, dok će se drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole održati od 24.6. do 28.6.2021. godine


IZVOR : https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/utvrden-kalendar-aktivnosti-u-vezi-sa-upisom-ucenika-u-prvi-razred-srednjih-skola


Kalendar aktivnosti (1).pdf
Knjige.pdf
Tajne uspješnog učenja.pdf

Online nastava - Savjeti za učenike