Stručno usavršavanje

Prez. finish (1).pdf

Tema stručnog usavršavanja

Edina Kućanin 

Prevencija digitalnog nasilja.pdf

Tema stručnog usavršavanja

Begzada Rašidkadić - Hodžić

NKR 12.pdf

Tema stručnog usavršavanja

Edina Degirmendžić

prezentacija (2).pdf

Tema stručnog usavršavanja

Enisa Ivanković