Uposleni

Uprava škole

Hasković Medžid

Direktor

Mrkonjić Sabina

Pedagog

Begović Bumedina

Sekretar

Ibišević Ajša

Administrativni radnik

Razredna nastava

Elvedina Mehić

Sabiha Čaušević

Eldina Hadžiefendić


Ilhana Hadžić


Elma Veljan


Zehra Arnautović


Lejla Šarić


Amina Žero


Remzija Hadžimejlić


Edina Hadžiabdić


Predmetna nastava

Aiša Dević

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost

Amela Kuršumović

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost

Elvis Mehanović

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost

Adisa Beglerović

Engleski jezik

Edina Degirmendžić

Engleski jezik

Emir Džapo

Engleski jezik

Vahidin Covo

Njemački jezik

Amila Ćosović

Njemački jezik

Amir Torlak

Matematika

Ifet Šabaredžović

Matematika

Zineta Mujak Kovač

Matematika i informatika

Džemal Mujanović

(IN MEMORIAM)

Fizika

Mirsada Cokoja

Biologija

Rejhana Bijelonja

Hemija

Sivrija Mevlisa

Fizika

Rejhana Bijelonja

Hemija

Amela Poturak

Geografija

Enes Kazazović

Historija

Armin Branković

Historija

Zimić Asmir

Informatika

Balić Jakub

Tehnička kultura

Minela Handžić

Osnove tehnike

Salem Merdan

Likovna kultura

Elvedin Brkić

Muzička kultura

Suad Tupković

(IN MEMORIAM)

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Vahid Brdar

Vjeronauka

Dino Gledo

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Čoko Nedžad

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tehničko osoblje

Hanifa Blekić

Servirka

Kulo Enes

Domar

Osmić Jasmin

Ložač

Muminović Fadila

Spremačica

Borozan Šefika

Spremačica

Đaltur Sabina

Spremačica

Hodžić Numić Sanela

Spremačica