Uposleni

Uprava škole

Hasković Medžid

Mrkonjić Sabina

Begović Bumedina

Sekretar

Mirnes Udovčić

Referent za plan i analizu

Razredna nastava

Predmetna nastava

Aiša Dević

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost
aisa.devic@osizetsabic.edu.ba

Amela Kuršumović

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost
amela.kursumovic@osizetsabic.edu.ba

Alma Feriz

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost
alma.feriz@osizetsabic.edu.ba

Adisa Beglerović

Edina Degirmendžić

Ajala Skopak Brajlović

Engleski jezik

ajala.skopak.brajlovic@osizetsabic.edu.ba

Halida Bektaš

Elvedina Ličanik

Građansko obrazovanje

elvedina.licanik@oszetsabic.edu.ba

Amir Torlak

Ifet Šabaredžović

Zineta Mujak Kovač

Matematika i informatika

zineta.mujak@oszetsabic.edu.ba

Vahid Brdar

Mirsada Cokoja

Biologija

mirsada.cokoja@oszetsabic.edu.ba

Rejhana Bijelonja

Hemija i kultura življenja

rejhana.bijelonja@oszetsabic.edu.ba

Begzada Rašidkadić - Hodžić

Minela Dervišag

Tjelesni i zdravstveni odgoj

minela.dervisagic@osizetsabic.edu.ba


Amela Poturak

Enes Kazazović

Almedina Salihović

Historija

almedina.salihovic@osizetsabic.edu.ba

Zimić Asmir

Balić Jakub

Aida Kvrgić

Osnove tehnike

aida.kvrgic@osizetsabic.edu.ba

Salem Merdan

Elvedin Brkić

Suad Tupković

(IN MEMORIAM)

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Džemal Mujanović

(IN MEMORIAM)

Fizika

Tehničko osoblje

Hanifa Blekić

Servirka

Vatreš Amir

Domar

Osmić Jasmin

Ložač

Muminović Fadila

Spremačica

Borozan Šefika

Spremačica

Đaltur Sabina

Spremačica

Hodžić Numić Sanela

Spremačica