Uposleni

Uprava škole

Hasković Medžid

Mrkonjić Sabina

Begović Bumedina

Sekretar

osizetsabic@bih.net.ba

Jusić Belma

Referent za plan i analizu

racunovodstvo@osizetsabic.edu.ba

Edina Hasanbegović Kučanin

Psiholog

Enisa Ivanković

Bibliotekar

Razredna nastava

Predmetna nastava

Aiša Dević

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost
aisa.devic@osizetsabic.edu.ba

Amela Kuršumović

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost
amela.kursumovic@osizetsabic.edu.ba

Enela Tahić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost
enela.tahic@osizetsabic.edu.ba

Adisa Beglerović

Edina Degirmendžić

Sabina Jogunčić

Engleski jezik

sabina.joguncic@osizetsabic.edu.ba

Halida Bektaš

Mersiha Čutura

Građansko obrazovanje

mersiha.cutura@osizetsabic.edu.ba

Amir Torlak

Amela Devedžija

Matematika

amela.devedzija@osizetsabic.edu.ba

Zineta Mujak Kovač

Matematika i informatika

zineta.mujak@oszetsabic.edu.ba

Vahid Brdar

Mirsada Cokoja

Biologija

mirsada.cokoja@oszetsabic.edu.ba

Rejhana Bijelonja

Hemija i kultura življenja

rejhana.bijelonja@oszetsabic.edu.ba

Begzada Rašidkadić - Hodžić

Minela Dervišag

Tjelesni i zdravstveni odgoj

minela.dervisagic@osizetsabic.edu.ba


Amela Poturak

Muhidin Trešnjo

Historija

muhidin.tresnjo@osizetsabic.edu.ba

Adna Čutura - Kožljak


Zimić Asmir

Informatika/Osnove tehnike

asmir.zimic@osizetsabic.edu.ba

Balić Jakub
Salem Merdan

Elvedin Brkić

Suad Tupković

(IN MEMORIAM)

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Džemal Mujanović

(IN MEMORIAM)

Fizika

Asistenti u nastavi

Edna Osmanovic

Asistent u nastavi


Edina Agović

Asistent u nastavi


Tehničko osoblje

Hanifa Blekić

Servirka

Vatreš Amir

Domar

Osmić Jasmin

Ložač

Muminović Fadila

Spremačica

Borozan Šefika

Spremačica

Đaltur Sabina

Spremačica

Dnevni čuvar

Hodžić Numić Sanela


Mrnđić Ismet