Uposleni

Uprava škole

Hasković Medžid

Mrkonjić Sabina

Begović Bumedina

Sekretar

Amir Mušanović

Referent za plan i analizu

Razredna nastava

Predmetna nastava

Aiša Dević

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost
aisa.devic@osizetsabic.edu.ba

Amela Kuršumović

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost
amela.kursumovic@osizetsabic.edu.ba

Đanana Herco - Muhić

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezi i književnost, Srpski jezik i književnost
djenana.herco.muhic@osizetsabic.edu.ba

Adisa Beglerović

Edina Degirmendžić

Emir Džapo

Halida BektašAmir Torlak

Ifet Šabaredžović

Zineta Mujak Kovač

Matematika i informatika

zineta.mujak@oszetsabic.edu.ba

Džemal Mujanović

(IN MEMORIAM)

Fizika

Mirsada Cokoja

Biologija

mirsada.cokoja@oszetsabic.edu.ba

Rejhana Bijelonja

Hemija i kultura življenja

rejhana.bijelonja@oszetsabic.edu.ba

Begzada Rašidkadić - Hodžić

Minela Dervišag

Tjelesni i zdravstveni odgoj

minela.dervisagic@osizetsabic.edu.ba


Amela Poturak

Enes Kazazović

Armin Branković

Zimić Asmir

Balić Jakub

Minela Handžić

Salem Merdan

Elvedin Brkić

Suad Tupković

(IN MEMORIAM)

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Vahid Brdar

Tehničko osoblje

Hanifa Blekić

Servirka

Vatreš Amir

Domar

Osmić Jasmin

Ložač

Muminović Fadila

Spremačica

Borozan Šefika

Spremačica

Đaltur Sabina

Spremačica

Hodžić Numić Sanela

Spremačica