Vijeće učenika i Vijeće roditelja

Program rada Vijeća učenikaX


 • Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Vijeća učenika

 • Razmatranje i utvrđivanje Godišnjeg programa rada Vijeća

 • Odabir rukovodstva Vijeća

 • Informacija o Programu sekundarne prevencije nasilja

 • Informacija o realizaciji projekta u školiXI


 • Analiza discipline za protekli period i prijedlozi za njeno unapređenje

 • Upoznavanje sa terminima školskih takmičenja

 • Informacija o uspjehu u učenju i vladanju na kraju I klasifikacije

 • Aktuelne problematika vezana za rad škole

 • Informacija o terminima realizacije Školskih takmičenja


XII


 • Analiza discipline za protekli period i prijedlozi za njeno unapređenje

 • Dan dječije radosti

 • Radionica „Prevencija nasilja“

 • Aktuelna zbivanja u školi


II


 • Praćenje i razmatranje teškoća u izvođenju nastave i problema učenik-nastavnik

 • Informacija o realizaciji Škole u prirodi. Škole plivanja, ekskurzije i dr.

 • Informacija o eksternoj evaluaciji u III,VI i IX razredu

 • Razmatranje kalendara takmičenja za školsku godinu


IV • Informacija o uspjehu poslije III klasifikacije

 • Informacija o rezultatima postignutim na takmičenjima

 • Aktuelna zbivanja u školi- pripreme za Dan školeV


 • Sumiranje rada Vijeća učenika za školsku godinu


Program rada Vijeća roditelja
IX-X
 • Konstituisanje Vijeća roditelja, izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara

 • Poslovnik o radu Vijeće roditelja-upoznavanje članova sa istim

 • Razmatranje i usvajanje programa rada VR za tekuću školsku godinu

 • Informacija o početku školske godine, pripremljenost za novu školsku godinu

 • Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole za školsku 2018/2019. godinu

 • Informacija oko novčanih potraživanja od učenika (osiguranje, pretplata za časopise, organizovanje izleta, ekskurzija, škole u prirodi, užina)

 • Prevencija ovisnosti i maloljetničke delinkvencije – radionice za roditelje u organizaciji NVO

 • Aktivnosti oko organiziranja škole u prirodiXI-XII • Izvještaj o uspjehu u učenju - akcenat na nedovoljnim ocjenama i vladanju učenika na kraju prve klasifikacije

 • Informacija o programima i načinu realizacije vannastavnih aktivnosti, korištenju školskog prostora, dopunskoj, dodatnoj nastavi, radu školske biblioteke

 • Osvrt na obilježavanje značajnih datuma u školi

 • Analiza dosadašnjeg rada škole i tekuća problematikaII -III • Izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta

 • Izvještaj o realizaciji škole u prirodi

 • Aktuelni projekti u školi

 • Predstavljanje izvedbenog plana ekskurzije za učenike IX razreda

 • Izvještaj o radu škole u prvom polugodištu

 • Tekuća problematikaIV-V • Saradnja škole sa porodicom i društvenom sredinom

 • Izvještaj o uspjehu u učenju – akcenat na nedovoljnim ocjenama i vladanju učenika na kraju treće klasifikacije

 • Informacija o predstojećim takmičenjima u znanju, sportu i stvaralaštvu učenika

 • Organizacija „Dana otvorenih vrata škole“VI-VIII • Uspjeh čenika u učenju i vladanju na kraju drugog polugodišta

 • Informacija o polaganju eksterne mature

 • Izvještaj roditelja predstavnika u Školskom odboru o radu Školskog odbora

 • Prijedlog Programa Vijeća roditelja za narednu godinu

 • Analiza rada i izrada izvještaja o radu na kraju školske godine