Ogledni časovi

OGLEDNI ČAS IZ GEOGRAFIJE

Ogledni čas iz nastavnog predmeta Geografija održan je u srijedu 03.05.2023. godine u odjeljenju VIII-1. Čas je realizovala nastavnica Amela Poturak, a  tema je bila „Položaj i prirodno-geografske odlike Australije“.

Čas je realizovan u korelaciji s bosanskim jezikom, biologijom i likovnom kulturom, uz primjenu različitih metode rada, oblika rada, kao i nastavnih sredstva i pomagala.

Nakon nastavničkog prezentiranja u kojem su učenici aktivno sudjelovali, učenici su radili grupni oblik rada i time pokazali kreativnost prilikom izrade tematskih karata, sposobnost opisivanja, interpretacije i snalaženja na geografskoj karti.  

Času su prisustvovali direktor, psiholog i kolege nastavnici.


U srijedu, 19.04.2023. godine održan je ogledni čas iz nastavnog predmeta Likovna kultura u odjeljenju IV-2. Realizator časa je bila učiteljica Sabiha Čaušević. Realizovana je nastavna jedinica „Modeliranje nakita“.

Korišten je grupni oblik rada sa različitim metodama demonstracije, rada na tekstu, građenja i kombiniranja. Učenici su nakon prezentacije priče „Princezina narudžba“ primjenom likovne tehnike tempere i kolaž papira uspjeli oblikovati nakit, te primjeniti liniju, boju i simetriju u zadanom motivu.

 Čas je bio veoma zanimljiv i kreativan. Učenici su iskazali svoju kreativnost u modeliranju krune,ogrlice, narukvice i broša za princezu, te su na kraju napravili izložbu nakita po grupama. Na kraju časa pogledali su isječak crtanog filma „Pepeljuga“. Na času je izvršena korelacija predmeta Likovne kulture, Bosanskog jezika i književnosti (medijske kulture) i Muzičke kulture.

Času  su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković, pedagogica Sabina Mrkonjić i bibliotekarka Enisa Ivanković. 

Ogledni čas iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

U četvrtak, 13. 4. 2023. godine, održan je ogledni čas iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost. Čas je održan u odjeljenju IX 3, a realizator je bila nastavnica Enela Tahić.

Učenici su kroz korelaciju predmeta sa Tjelesnim i zdravstvenim odgojem ponovili gradivo koje im je bilo neophodno kako bi savladali novu nastavnu jedinicu pod nazivom Višestrukosložene rečenice.

Koristivši različite metode i oblike rada te nastavna sredstva kao što su prezentacija, plakati, slike, nastavni listići, čas je protekao u radnoj atmosferi, a učenici su bili vrijedni prepoznavajući višestrukosloženu rečenicu te analiziravši ju prema koracima raščlanjivanja složene rečenice na klauze ili surečenice.

Času su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković, pedagogica, bibliotekarka i nastavnica Geografije Amela Poturak.


OGLEDNI ČAS IZ BIOLOGIJE

U utorak, 21.03.2023. godine održan je ogledni čas iz nastavnog predmeta Biologija u odjeljenju VII-3. Realizator časa je bila nastavnica Mirsada Cokoja, a nastavna jedinica „Raznovrsnost gmizavaca“.

Korištene su različite metode i oblici rada, nastavna sredstsva kao što su prezentacija, slike, nastavni listić i prirodni materijal. Čas je protekao u radnoj i dinamičnoj atmosferi.

Nakon interesantne prezentacije i osnovnog upoznavanja sa činjenicama, učenici su imali priliku raditi samostalan rad u paru i svoje radove predstaviti kolegama.

Učenici su bili veoma aktivni i rado učestvovali u svim dijelovima časa. Pokazali su zavidan stepen znanja i sposobnost rada u paru.

Času su prisustvovali direktor, pedagog, bibliotekar, pshiholog i kolege nastavnici.

OGLEDNI ČAS IZ BOSANSKOG JEZIKA

U ponedjeljak, 4.4.2023. godine održan je ogledni čas iz predmeta Bosanski jezik i književnost. Čas je održan u odjeljenju VII-3, a realizator je bila nastavnica Amela Kuršumović. Učenici su se kroz korelaciju predmeta sa historijom, upoznali o potresnom svjedočanstvu i stradanju nedužnih u bezumlju rata. Tema časa je bila Dnevnik Ane Frank. 

Čas je održan po ishodima učenja i raznim aktivnostima tokom časa. Učenici su bili vrijedni, analizirali su i argumentovali temu te donosili vlastite zaključke. Času su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković i pedagogica Sabina Mrkonjić.

OGLEDNI ČAS IZ VJERONAUKE

U četvrtak, 23.2.2023. godine u našoj školi održan je ogledni čas iz Vjeronauke u razredu VII-1. Času su prisustvovali Direktor škole, pedagog i još neke kolegice. Nastavna jedinica je bila „Govor nas predstavlja“. Tema je vrlo inspirativna, aktuelna u svakom vremenu. Učenici su bili veoma aktivni, marljivi, fokusirani, radeći svoje zadatke pronikli su u srž problematike. Nadam se da će bar dio naučenoga primijeniti u svakodnevnom životu.

„Govorite samo lijepe riječi!“

Utorak, 14. 02. 2023. godine, učiteljica Hadžiefendić Eldina  je u IV-3 odjeljenju realizovala ogledni čas iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Tema časa je bila Olimpijski dan: Igre bez granica.

Učenici kroz mnoštvo zanimljivih i zaboravljenih igara pokazali veliku spretnost, takmičarski duh i zavidno znanje o Olimpijskim igrama koje su se odigrale 1984. godine u Sarajevu.

Času su prisustvovali direktor škole Hasković Medžid i pedagog Sabina Mrkonjić.


Dana 17.2.2023.  Nastavnica historije Adna Kožljak-Čutura je održala ogledni čas na temu: Bosna u doba najvećeg uspona, Tvrtko I.

Na jako zanimljiv način je predstavila teritorijalno-politički i privredni vrhunac srednjovjekovne Bosne za vrijeme vladavine Tvrtka I Kotromanića.

U ponedjeljak, 07.11. 2022. godine, učiteljica Žero Amina je u III-1 odjeljenju realizovala ogledni čas iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Tema časa je bila Živjeti zdravo : “Voda - najzdravije piće”.

Učenici su kroz mnoštvo zanimljivih igara usvojili znanja o važnosti vode za život živih bića. Pored znanja učenici su se takmičili u spretnosti i brzini.

Na času je izvršena korelacija tjelesnog odgoja sa bosanskim jezikom, matematikom, mojom okolinom i muzičkom kulturom.

Čas je bio dinamičan i zanimljiv.

Času su prisustvovali direktor škole Hasković Medžid i pedagog Sabina Mrkonjić.

Čestitamo učiteljici Amini na uspješno realizovano oglednom času.

OGLEDNI ČAS IZ ENGLESKOG JEZIKA

U četvrtak, 20.10.2022. godine nastavnica Adisa Beglerović je održala ogledni čas iz engleskog jezika u odjeljenju VII – 1.

Tema časa je bila “Quantifiers for countable and uncountable nouns” (Izrazi za količinu koji se koriste ispred brojivih i nebrojivih imenica).

Uz primjenu savremenih nastavnih sredstava i pomagala učenici su rješavali zanimljive zadatke, a grupni rad kao oblik nastavne organizacije doprinio je ostvarivanju zadanih ciljeva časa.

Čas je bio dinamičan, a učenici aktivni. Času su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković i pedagogica Sabina Mrkonjić.

Čestitamo nastavnici Adisi na uspješno realizovanom oglednom času.