Ogledni časovi

Dana 24.05.2024. realizovan je ogledni čas iz Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, oblast Rukomet – ponavljanje elemenata, sa učenicima VIII3 odjeljenja. Čas je uspješno realizovan, učenici su pokazali veoma dobre motoričke sposobnosti, uigranost i timski rad. Ispunili su sve zadatke i ciljeve koji su pred njih bili postavljeni. Nastavnica Minela Dervišagić koja je realizovala čas je više nego zadovoljna pokazanim na terenu, a i samim učenicima i njihovim sposobnostima.   

U utorak 21.05 .2024. godine, u prvoj smjeni, drugi čas, održan je  ogledni čas iz predmeta historija. Ogledni čas, realiziran je sa VIII- 2 razredom. Nastavna lekcija  časa,  Aneksija BIH, ponavljanje. Učenici su podijeljeni  u tri grupe .Zadatak učenika je da sudjeluju u kviziu, BIH u vrijeme Austro-Ugarske vlasti .Učenici su odgovarali, na različite vrste  pitanja, da navedu tačan odgovor, da pomoću asocijacija dođu do konačnog riješenja, da na osnovu napisanog teksta, odgovore na zadato pitanje, da  izbaci uljeza i odgovore, na tačan, ili netačan odgovor. Druga i treća  grupa učenika,  na osnovu osvojenih  bodova su ocijenjene.Druga grupa učenika, osvojila je 35. bodva, treća grupa učenika, osvojila je  32. boda,  i prva grupa učenika 9. bodova.Oglednom času prisustovali su direktor, Medžid Hasković, pedagog Sabina Mrkonjić, nastavnica bosanskog jezika, Enela  Tahić.

Nastavnik: Trešnjo Muhidin

Nastavnik Asmir Zimić je održao ogledni čas iz informatike. 

Vrijeme: Petak 24.05.2024 godine,  III čas u 9:55 sati 

Nastavna jedinica : Samostalna vježba u powerpointu (praktična primjena-izrada kviza asocijacija

Razred : 7-2 grupa B 

Realizaciji časa su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković, pedagog škole Sabina Mrkonjić, nastavnica fizike Begzada Rašidkadić Hodžić i nastavnica engleskog jezika Adisa Beglerović.


Dana 19.3.2024. godine,  u odjeljenju III-2 realizovan je ogledni čas iz predmeta Moja okolina. Tema kojom su se bavili učenici III-2 i učiteljica Irma Grbo je „Proljeće“. Učenici su kroz različite aktivnosti istraživali o proljeću, biljkama, životinjama i obavezama ljudi u proljeće. Kroz zanimljive aktivnosti kod učenika je podstaknut kreativni momenat koji su učenici iskoristili kako bi uradili sve postavljenje zadatke.

Ogledni čas je bio u korelaciji sa više nastavnih predmeta što je dodatno učinilo čas zanimljivim.

U petak, 15. 3. 2024. godine održan je ogled iz nastavnog predmeta Hemija. Čas je održan u odjeljenju IX-2, a realizator časa je bila nastavnica Maryam Mohamed Zein.

Hemijski procesi se odvijaju svuda oko nas, kao i u nama. Izučavajući prirodne nauke otkrivamo mnogo o svijetu koji nas okružuje i stečena znanja  možemo upotrijebiti za dobrobit kako svoga tako i života drugih ljudi.

Tokom ogleda učenici su sa nastavnicom imali priliku izvoditi eksperimente i uočavati promjene koje se u njima dešavaju. Čas je bio izuzetno zanimljiv i koristan.

Času je prisustvovao direktor škole Medžid Hasković.U petak, 8. marta 2024. godine realizovan je ogledni čas iz nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost. Čas je održan u odjeljenju III-1 a realizator je bila profesorica razredne nastave Zehra Arnautović. Za ovaj čas lektire izbor je bila pjesma „Rođendan u šumi“ Nasihe Kapidžić Hadžić.

Cilj časa je bio da učenici razumiju i dožive pjesmu kao književno-umjetničko djelo. U ugodnom ambijentu koji je bio prilagođen „rođendanskoj zabavi u šumi“, učenici su sa uživanjem rješavali sve postavljene zadatke.

Času su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković i pedagogica Sabina Mrkonjić.


Ogledni čas - Njemački jezik

Škola: OŠ Izet Šabić

Nastavnik: Halida Bektaš

Predmet: Njemački jezik

Datum: 20.02.2024.god

Razred: IX -1

Tema: Perfekt

Nastavna jedinica: Wiederholung

Izvještaj- Ogledni čas u II -2 odjeljenju

U četvrtak, 21. 12. 2023. godine u JU OŠ „Izet Šabić“ učiteljica Ilhana Hadžić, prof. razredne nastave je realizirala ogledni čas zajedno sa svojim učenicima II -2 odjeljenja.

 Tema oglednog časa : Godišnje doba ZIMA (vremenske promjene i prirodne pojave u godišnje doba zima).

Nizom dobro osmišljenih aktivnosti učenici su goste na času oduševili prezentovanjem znanja o godišnjem dobu koje nam kalendarski kuca na vrata.

I ovaj put se pokazalo da kreativan pristup nastavi doprinosi posebnoj atmosferi na času koja omogućava funkcionalnije usvajanje znanja.


OGLEDNI ČAS IZ GEOGRAFIJE

Ogledni čas iz nastavnog predmeta Geografija održan je u srijedu 03.05.2023. godine u odjeljenju VIII-1. Čas je realizovala nastavnica Amela Poturak, a  tema je bila „Položaj i prirodno-geografske odlike Australije“.

Čas je realizovan u korelaciji s bosanskim jezikom, biologijom i likovnom kulturom, uz primjenu različitih metode rada, oblika rada, kao i nastavnih sredstva i pomagala.

Nakon nastavničkog prezentiranja u kojem su učenici aktivno sudjelovali, učenici su radili grupni oblik rada i time pokazali kreativnost prilikom izrade tematskih karata, sposobnost opisivanja, interpretacije i snalaženja na geografskoj karti.  

Času su prisustvovali direktor, psiholog i kolege nastavnici.


U srijedu, 19.04.2023. godine održan je ogledni čas iz nastavnog predmeta Likovna kultura u odjeljenju IV-2. Realizator časa je bila učiteljica Sabiha Čaušević. Realizovana je nastavna jedinica „Modeliranje nakita“.

Korišten je grupni oblik rada sa različitim metodama demonstracije, rada na tekstu, građenja i kombiniranja. Učenici su nakon prezentacije priče „Princezina narudžba“ primjenom likovne tehnike tempere i kolaž papira uspjeli oblikovati nakit, te primjeniti liniju, boju i simetriju u zadanom motivu.

 Čas je bio veoma zanimljiv i kreativan. Učenici su iskazali svoju kreativnost u modeliranju krune,ogrlice, narukvice i broša za princezu, te su na kraju napravili izložbu nakita po grupama. Na kraju časa pogledali su isječak crtanog filma „Pepeljuga“. Na času je izvršena korelacija predmeta Likovne kulture, Bosanskog jezika i književnosti (medijske kulture) i Muzičke kulture.

Času  su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković, pedagogica Sabina Mrkonjić i bibliotekarka Enisa Ivanković. 

Ogledni čas iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

U četvrtak, 13. 4. 2023. godine, održan je ogledni čas iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost. Čas je održan u odjeljenju IX 3, a realizator je bila nastavnica Enela Tahić.

Učenici su kroz korelaciju predmeta sa Tjelesnim i zdravstvenim odgojem ponovili gradivo koje im je bilo neophodno kako bi savladali novu nastavnu jedinicu pod nazivom Višestrukosložene rečenice.

Koristivši različite metode i oblike rada te nastavna sredstva kao što su prezentacija, plakati, slike, nastavni listići, čas je protekao u radnoj atmosferi, a učenici su bili vrijedni prepoznavajući višestrukosloženu rečenicu te analiziravši ju prema koracima raščlanjivanja složene rečenice na klauze ili surečenice.

Času su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković, pedagogica, bibliotekarka i nastavnica Geografije Amela Poturak.


OGLEDNI ČAS IZ BIOLOGIJE

U utorak, 21.03.2023. godine održan je ogledni čas iz nastavnog predmeta Biologija u odjeljenju VII-3. Realizator časa je bila nastavnica Mirsada Cokoja, a nastavna jedinica „Raznovrsnost gmizavaca“.

Korištene su različite metode i oblici rada, nastavna sredstsva kao što su prezentacija, slike, nastavni listić i prirodni materijal. Čas je protekao u radnoj i dinamičnoj atmosferi.

Nakon interesantne prezentacije i osnovnog upoznavanja sa činjenicama, učenici su imali priliku raditi samostalan rad u paru i svoje radove predstaviti kolegama.

Učenici su bili veoma aktivni i rado učestvovali u svim dijelovima časa. Pokazali su zavidan stepen znanja i sposobnost rada u paru.

Času su prisustvovali direktor, pedagog, bibliotekar, pshiholog i kolege nastavnici.

OGLEDNI ČAS IZ BOSANSKOG JEZIKA

U ponedjeljak, 4.4.2023. godine održan je ogledni čas iz predmeta Bosanski jezik i književnost. Čas je održan u odjeljenju VII-3, a realizator je bila nastavnica Amela Kuršumović. Učenici su se kroz korelaciju predmeta sa historijom, upoznali o potresnom svjedočanstvu i stradanju nedužnih u bezumlju rata. Tema časa je bila Dnevnik Ane Frank. 

Čas je održan po ishodima učenja i raznim aktivnostima tokom časa. Učenici su bili vrijedni, analizirali su i argumentovali temu te donosili vlastite zaključke. Času su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković i pedagogica Sabina Mrkonjić.

OGLEDNI ČAS IZ VJERONAUKE

U četvrtak, 23.2.2023. godine u našoj školi održan je ogledni čas iz Vjeronauke u razredu VII-1. Času su prisustvovali Direktor škole, pedagog i još neke kolegice. Nastavna jedinica je bila „Govor nas predstavlja“. Tema je vrlo inspirativna, aktuelna u svakom vremenu. Učenici su bili veoma aktivni, marljivi, fokusirani, radeći svoje zadatke pronikli su u srž problematike. Nadam se da će bar dio naučenoga primijeniti u svakodnevnom životu.

„Govorite samo lijepe riječi!“

Utorak, 14. 02. 2023. godine, učiteljica Hadžiefendić Eldina  je u IV-3 odjeljenju realizovala ogledni čas iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Tema časa je bila Olimpijski dan: Igre bez granica.

Učenici kroz mnoštvo zanimljivih i zaboravljenih igara pokazali veliku spretnost, takmičarski duh i zavidno znanje o Olimpijskim igrama koje su se odigrale 1984. godine u Sarajevu.

Času su prisustvovali direktor škole Hasković Medžid i pedagog Sabina Mrkonjić.


Dana 17.2.2023.  Nastavnica historije Adna Kožljak-Čutura je održala ogledni čas na temu: Bosna u doba najvećeg uspona, Tvrtko I.

Na jako zanimljiv način je predstavila teritorijalno-politički i privredni vrhunac srednjovjekovne Bosne za vrijeme vladavine Tvrtka I Kotromanića.

U ponedjeljak, 07.11. 2022. godine, učiteljica Žero Amina je u III-1 odjeljenju realizovala ogledni čas iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Tema časa je bila Živjeti zdravo : “Voda - najzdravije piće”.

Učenici su kroz mnoštvo zanimljivih igara usvojili znanja o važnosti vode za život živih bića. Pored znanja učenici su se takmičili u spretnosti i brzini.

Na času je izvršena korelacija tjelesnog odgoja sa bosanskim jezikom, matematikom, mojom okolinom i muzičkom kulturom.

Čas je bio dinamičan i zanimljiv.

Času su prisustvovali direktor škole Hasković Medžid i pedagog Sabina Mrkonjić.

Čestitamo učiteljici Amini na uspješno realizovano oglednom času.

OGLEDNI ČAS IZ ENGLESKOG JEZIKA

U četvrtak, 20.10.2022. godine nastavnica Adisa Beglerović je održala ogledni čas iz engleskog jezika u odjeljenju VII – 1.

Tema časa je bila “Quantifiers for countable and uncountable nouns” (Izrazi za količinu koji se koriste ispred brojivih i nebrojivih imenica).

Uz primjenu savremenih nastavnih sredstava i pomagala učenici su rješavali zanimljive zadatke, a grupni rad kao oblik nastavne organizacije doprinio je ostvarivanju zadanih ciljeva časa.

Čas je bio dinamičan, a učenici aktivni. Času su prisustvovali direktor škole Medžid Hasković i pedagogica Sabina Mrkonjić.

Čestitamo nastavnici Adisi na uspješno realizovanom oglednom času.