Uspjeh učenika

Školska godina 2023/2024. 

Tabelarni pregled općeg uspjeha učenika u učenju po razredima ( 1. polugodište ) školska godina 2023/2024. 

Školska godina 2022/2023. 

Tabelarni pregled općeg uspjeha učenika u učenju po razredima ( 2. polugodište ) školska godina 2022/2023. 

Tabelarni pregled općeg uspjeha učenika u učenju po razredima ( 1. polugodište ) školska godina 2022/2023.