Dodjela priznanja u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u Mostaru je u petak, 06.12.2019. godine, u zgradi Federalnih institucija u Mostaru – Kongresna dvorana, s početkom u 13:00 sati  održana svečana dodjela nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2018/2019. godini.

Po tri učenika osnovnih i srednjih škola iz svakog kantona, ukupno 60 učenika, nominirala su kantonalna ministarstva obrazovanja, a na ovoj tradicionalnoj svečanosti nagrade učenicima je uručila federalna ministrica obrazovanja i nauke prof.dr. Elvira Dilberović.

Među nagrađenim učenicima je i naša talentovana i kreativna učenica Ilma Cvrk koja je zajedno sa njenim nastavnikom, a današnjim direktorom škole Medžidom Haskovićem preuzela svoju diplomu i novčanu nagradu.

Priznanja su uručena i školama koje pohađaju nagrađeni učenici, i to 58 osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH.