Posjeta Zimskom salonu knjige


Učenici naše škole su, u pratnji svojih nastavnika Cokoja Mirsade, Dević Aiše, Bijelonja Rejhana, Kuršumović Amele i Mehanović Elvisa, i ove godine organizirano posjetili Zimski salon knjige koji se tradicionalno održava u Sarajevu. Posjete su realizirane 19.12. i 23.12.2019. godine. Ovo je bila odlična prilika da se učenici upoznaju sa šarolikim svijetom knjiga, jer je upravo knjiga ta koja nas redovno podsjeća na nešto što smo već učili, a pomalo zaboravili. Šaroliki i nepoznati predjeli, zanimljivi i neobični junaci, bude interes kod ljudi koji njeguju ljubav prema pisanoj riječi. Cilj organiziranih posjeta Salonu knjige jeste osnaživanje ljubavi prema knjigama i jačanje svijesti o važnosti čitanja, naročito u vremenu savremenih tehnologija. Mišljenja naših učenika su raznovrsna, baš kao i sadržaji knjiga koje su mogli pogledati i kupiti, a općeprihvaćeni zaključak je da knjige zasigurno povećavaju kreativnost i maštu, bogate vokabular, potiču na kritičko razmišljanje i grade samopouzdanje. Organiziranim posjetama Salonu knjige, naša škola i na ovaj način nastoji  očuvati  tradiciju čitanja, njegovanja i razvijanja ljubavi prema književnosti i književnim djelima.